1. WeatherSpark.com
  2. ベトナム
  3. Thái Nguyên
  4. Huyện Phú Bình

場所