1. WeatherSpark.com
  2. ベトナム
  3. Hà Tĩnh
  4. Huyện Ðức Thọ

場所