1. WeatherSpark.com
  2. ベトナム
  3. Bình Thuận
  4. Huyện Đức Linh

場所