1. WeatherSpark.com
  2. アフガニスタン
  3. Farah
  4. Pusht-e Rōd

場所