1. WeatherSpark.com
  2. イエメン
  3. Al Jawf
  4. Kharab Al Marashi

場所