1. WeatherSpark.com
  2. イエメン
  3. Aḑ Ḑāli‘
  4. Ash Shu'ayb

場所