1. WeatherSpark.com
  2. ベトナム
  3. Tỉnh Ðiện Biên
  4. Thành Phố Điện Biên Phủ