1. WeatherSpark.com
  2. ベトナム
  3. Ðắk Nông
  4. Huyện Krông Nô

場所