1. WeatherSpark.com
  2. ベトナム
  3. Lào Cai
  4. Huyện Bắc Hà

場所