1. WeatherSpark.com
  2. ベトナム
  3. Lào Cai
  4. Thành Phố Lào Cai

場所