1. WeatherSpark.com
  2. ベトナム
  3. Cần Thơ
  4. Huyện Vĩnh Thạnh

場所