1. WeatherSpark.com
  2. ベトナム
  3. Vĩnh Phúc
  4. Huyện Lập Thạch

場所