1. WeatherSpark.com
  2. ベトナム
  3. Phú Thọ
  4. Huyện Đoan Hùng

場所