1. WeatherSpark.com
  2. ベトナム
  3. Nam Định
  4. Huyện Trực Ninh

場所