1. WeatherSpark.com
  2. ベトナム
  3. Hưng Yên
  4. Thành Phố Hưng Yên

場所