1. WeatherSpark.com
  2. ベトナム
  3. Hải Dương
  4. Huyện Thanh Miện

場所