1. WeatherSpark.com
  2. ベトナム
  3. Bắc Ninh
  4. Huyện Lương Tài

場所