1. WeatherSpark.com
  2. ベトナム
  3. Bạc Liêu
  4. Huyện Phước Long