1. WeatherSpark.com
  2. ベトナム
  3. Bắc Giang
  4. Huyện Tân Yên

場所