1. WeatherSpark.com
  2. ベトナム
  3. Yên Bái
  4. Huyện Văn Chấn

場所