1. WeatherSpark.com
  2. ベトナム
  3. Vĩnh Long
  4. Thị Xã Bình Minh

場所