1. WeatherSpark.com
  2. ベトナム
  3. Vĩnh Long
  4. Thành Phố Vĩnh Long

場所