1. WeatherSpark.com
  2. ベトナム
  3. Sóc Trăng
  4. Huyện Long Phú

場所