1. WeatherSpark.com
  2. ベトナム
  3. Quảng Trị
  4. Thành Phố Đông Hà

場所