1. WeatherSpark.com
  2. ベトナム
  3. Quảng Bình
  4. Huyện Lệ Thủy

場所