1. WeatherSpark.com
  2. ベトナム
  3. Ninh Bình
  4. Huyện Yên Mô

場所