1. WeatherSpark.com
  2. ベトナム
  3. Khánh Hòa
  4. Huyện Vạn Ninh

場所