1. WeatherSpark.com
  2. ベトナム
  3. Hòa Bình
  4. Huyện Lạc Thủy

場所