1. WeatherSpark.com
  2. ベトナム
  3. Bình Định
  4. Huyện Hoài Nhơn

場所