1. WeatherSpark.com
  2. ベトナム
  3. Thái Bình
  4. Huyện Vũ Thư

場所