1. WeatherSpark.com
  2. ベトナム
  3. Thanh Hóa
  4. Thị Xã Bỉm Sơn

場所