1. WeatherSpark.com
  2. ベトナム
  3. Thanh Hóa
  4. Huyện Yên Định

場所