1. WeatherSpark.com
  2. ベトナム
  3. Tây Ninh
  4. Huyện Châu Thành

場所