1. WeatherSpark.com
  2. ベトナム
  3. Sơn La
  4. Huyện Yên Châu

場所