1. WeatherSpark.com
  2. ベトナム
  3. An Giang
  4. Huyện Tịnh Biên

場所