1. WeatherSpark.com
  2. タジキスタン
  3. Viloyati Sughd
  4. Khodzhentskiy Rayon

場所