1. WeatherSpark.com
  2. タジキスタン
  3. Gorno-Badakhshan
  4. Nohiyai Rŭshon

場所

このロケーションには、当社にデータがある場所はありません。