1. WeatherSpark.com
  2. タジキスタン
  3. Gorno-Badakhshan
  4. Nohiyai Darvoz

場所