1. WeatherSpark.com
  2. タイ
  3. Nakhon Phanom
  4. Amphoe Na Kae

場所