1. WeatherSpark.com
  2. カザフスタン
  3. Zhambyl
  4. Korday

場所