1. WeatherSpark.com
  2. 韓国
  3. Gyeongsangbuk-do
  4. Gunwi-gun

場所