1. WeatherSpark.com
  2. ガーナ
  3. Ashanti
  4. Sekyere Afram Plains

場所